Vogels en insecten

Vogels en insecten

Dieren zijn er in heel veel verschillende soorten in dit artikel gaan we alleen de vogels en de insecten bekijken. Een paar verschillende soorten dieren zoals wilde dieren, dieren die in het bos leven, dit kunnen ook wilde dieren zijn,dieren die in of bij het water leven, dieren die kunnen vliegen en dan heb ik nog één categorie vergeten dat zijn de dieren die op de boerderij leven en die bij ons in huis leven. Dieren die bij ons in huis leven noemen we ook wel huisdieren.Vogels en insecten.

Vogels en insecten

 Vogels en insecten vogels

Vogels en insecten. Er zijn heel veel verschillende soorten vogels en toch kunnen ze allemaal vliegen behalve de struisvogel en de pinguïn en deze twee vogels hebben toch ook vleugels en verende struisvogel is de grootste vogel en een kolibrie is kleinste vogel. De struisvogel kan wel honderdvijftig kg zwaar worden, de kolibrie die het kleinste is is, maar twee gram. De vogels bestonden uit geschubde reptielen die ongeveer honderdtachtig miljoen jaar geleden leefden. Inde loop van hun evolutie veranderden de schubben in veren en de voorpoten in vleugels. Vogels hebben holle beenderen voor een gering gewicht in de lucht en sterke borstspieren om hun vleugels te kunnen bewegen. Grote vogels kunnen door langzame vleugel slagen op de luchtstroming drijven of zweven,maar kleine vogels moeten vlug met hun vleugels heen en weer slaan om in de lucht te blijven zweven. Alle vogels leggen eieren de meeste ouders zijn zorgzame ouders die hardt werken om hun kleintje(s) groot te brengen. Sommige vogels , net als de koekoek leggen hun eieren bij een andere vogel in zijn nest en dan brengt die ze wel groot. Andere vogels begraven hun eieren op warme plaatsen en bekommeren zich er verder niet om. De meeste vogels leven in het wild, maar sommige zoals kippen, duiven en kanaries, zijn getemd of gedomesticeerd. De snavels van vogels hebben veel verschillende vormen. Roofvogels hebben gekromde snavels om hun prooi te kunnen verscheuren. Mezen hebben korte snavels om zaden en insecten op te pikken. De notenkraker heeft een sterke puntige snavel om noten open te breken. Merels hebben scherpe snavels om wormen en slakken uit de grond of uit hun huisje te pikken. De vreemd uit ziende kruisbek heeft een haaks over elkaar sluitende snavel waarmee hij dennenappels open breekt om er de zaad pitten uitte pikken. De nachtzwaluw heeft korte, brede snavels om nachtvlinders en andere ’s nachts rondvliegende insecten op te happen. Waadvogels, zoals de scholekster hebben lange, dunne snavels om de modder om te woelen. Veel vogels hebben snavels die aangepast zijn voor een bepaald soort voedsel, maar mussen en lijsters eten allerlei soorten voedsel. Er zijn allerlei soorten vogels tropische vogels, zoals de papagai, en de paradijs vogel zijn vaak prachtig gekleurd. De keizerspinguïns kan niet vliegen, maar wel heel heel heel goed zwemmen, hij zoekt zijn voedsel onder water net als de flamingo, een waadvogel.Vogels en insecten.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en vogelnamen

Vogels en insecten. namen van deze soort dieren : IJsvogel, Slobeend, Zwaard Kolibrie, Kluut, Zwavel Borst Toekan,Kruisbek, Steenarend, Goudhaantje, Groene Specht, Roodborstje, Hop,Staartmees,Ekster, Keizerspinguïns, Winter Koninkje,Roze Flamingo,Blauwe – Gele Ara,Kleine Paradijsvogel en de Steenuil, maar er zijn natuurlijk nog veel meer vogelnamen. Vogels en insecten

Vogels en insecten

Vogels en insecten en de insecten

Er zijn op de wereld honderdduizend soorten insecten en ieder jaar worden er honderden nieuwe soorten ontdekt. Ze leven op elk plaatje van de wereld alleen in het water niet, dus op het grootste deel van de wereld niet en toch op elk plaatsje behalve in het water, en leven deze soort dieren toch over de hele wereld en zijn ver uit de talrijkste van alle dieren en diersoorten. Ruim 75 – 80 % van alle dieren op aarde zijn insecten, dat is toch wel heel veel als je even goed nadenkt, dat is meer dan ¾ van alle dieren en diersoorten. Variëren in grootte en kleine vlooien, kort gezegd variëren ze in grootte van kleine vlooien die alleen onder de microscoop zichtbaar zijn, tot kevers die net zo groot zijn als je hand, dat is dus kort gezegd een flink verschil. Veel insecten maken een interessante ontwikkelingen door. Sommige insecten zoals de Afrikaanse treksprinkhaan, richten enorme verwoestingen aan, maar andere families zijn erg nuttig. Zonder bijen en andere vliegende insecten zouden de bloemen niet bestoven worden en vruchten bomen geen vrucht dragen. Tot de fascinerendste soorten behoren de sociale insecten die in voortreffelijk georganiseerde gemeenschappen of kolonies leven, zoals de bijen de mieren en termieten. Veel insecten maken regelmatig tochten. Sommige vlinders, kevers en libellen verhuizen op bepaalde tijden van het jaar naar een andere plaats, deze plekken of plaatsen kunnen door heel de wereldwijd een plekje of plaatsje hebben.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en nuttige insecten

Nuttige insecten, nuttige dieren. Tot de nuttige insecten behoren de bijen die de bloeiende planten bestuiven en ons honing geven. De zijde rups wordt gekweekt voor de zijde die hij spint om zich te verpoppen. Lieveheersbeestjes zijn geliefd bij iedere tuinman, omdat ze zich voeden met bladluizen die rozen en andere planten aantasten. Insecten zoals de sluipwespen leggen hun eitjes in of op andere insecten en houden zo insecten plagen binnen de perken. Vuilnis opruimers zoals de aas en de mestkever leven van dode materie en kudarers en maken zodoende de grond vruchtbaar dit verhaal heeft mijn juffrouw ongeveer zo vertelt enkel in een andere taal. Het zevenstippege lieveheersbeestje leeft van bladluizen, die vaak een plaag zijn in onze groentetuin.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en schadige insecten

Schadige insecten zijn die soorten dieren die de groentetuin verwoesten en ziekten overbrengen. De malaria muskiet en de tseetseevlieg zijn schadige insecten. Vliegen, wandluizen, vlooien en kakkerlakken leven vaak in huizen, verontreinigen voedsel en verspreiden allerlei ziekten. De coloradekever vernietigd de oogst. Treksprinkhanen zijn de schrik van Afrikaanse landbouwers omdat ze in zulke dichte zwermen vliegen dat ze de hemel verduisteren en waar ze op de grond komen elk groen grassprietje weg is. De treksprinkhaan legt in verwoestende zwermen grote afstanden af.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en het lichaam van het insect

al deze soort dieren hebben dezelfde lichaamsbouw. Het lichaam van deze soort dieren bestaat uit drie delen: kop, borststuk en het achterlijf. Op de kop zitten samengestelde ogen, de voelsprieten en de kaken. Aan het borststuk zitten drie paar gelede poten en soms de vleugels. Het achterlijf bevat de maag, de darm, de voorplantingsorganen en de adembuizen die uitmonden in de ademopening.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en het groot worden van insecten

Alle insecten zijn aan het begin van hun leven een ei. Bij de hoogst ontwikkelende insecten kent het leven vier fasen. Het ei ontwikkeld zich tot een made of larve, die bij vlinders rups heet. De larve verveld verschillende keren bij de groei en verandert in een pop. Het lijkt of de pop niet leeft, maar inwendig vinden er veel veranderingen plaats. Ten slotte barst de pop open en verschijnt het volwassen insect. Insecten zoals de sprinkhaan komen niet als larven, maar als nimfen uit het ei. De nimfen lijken heel erg op hun ouders, maar hebben geen vleugels. De primitiefste insecten, zoals zilvervisjes komen als heel klein volwassen uit het ei en vervelen herhaalde malen tijdens de groei.

Vogels en insecten

Vogels en insecten en insecten namen

Insecten namen : kakkerlakken,oorwormen, de blauwe libel of glazenmaker, de blauwe vleesvliegen, de vliegende herten, de hoofdluizen, de schaatsenrijders, de bidsprinkhaan en de een daags vliegen of haften, er bestaan natuurlijk nog veel meer insecten.

Dit waren maar een paar insecten van de achthonderdduizend.

Vogels en insecten

Vogels en insecten de bijen

Er zijn meer dan twintigduizend soorten, daar van is en blijft de honingbij de bekendste. De honingbijen leven in kolonies en korven van ongeveer vijftigduizend bijenwerksters zijn wijfjes er is een koningin en ruim driehonderd angelloze mannetjes in een kolonie. De koningin zorgt voor de voortplanting, en niet de werksters zorgen hier voor. De meer dan driehonderd angeloze mannetjes ook wel genaamd de darren leven maar vier weken, dus heeft de koningin het druk met eitjes leggen om voor genoeg werksters te zorgen. De koningin kan ongeveer vijftienhonderd eitjes per dag leggen. Soms wordt er een nieuwe koningin geboren, dan vertrekt de oude koningin en neemt de helft werksters uit deze kolonie of korf mee, en maakt dan ergens anders een nieuwe kolonie. De werksters bezoeken veel bloemen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Van de nectar wordt heerlijke honing gemaakt en dan in de korven opgeslagen als voedsel voorraad voor in de winter. Bijenhouders verwijderen de honingraten voorzichtig uit de korf en geven de bijen er suikerstroop voor in de plaats. De meeste soorten bijen leven niet in grote kolonies en worden solitaire bijen genoemd. Zij leven als familie van hoogstens een paar honderd werksters. Deze sterven in de winter, maar de koningin overwinterd en brengt het volgende jaar een nieuwe familie voort. Vogels en insecten.

Vogels en insecten en de mieren

Mieren zijn sociale insecten, hier bedoel ik mee dat ze samen in kolonies leven. Sommige kolonies huizen in stapels takken, anderen in ondergrondse nesten met talrijke kamertjes. Nog weer andere mierennesten zijn bergjes grond of zand. Er zijn drie geslachten bij de mieren : mannetjes, koningin die eieren legt en werksters die geen eitjes leggen. De Zuid Amerikaanse trekmieren trekken in een enorm leger van soms meer dan honderdduizend mieren naar een nieuwe woonplaats, onderweg verslinden ze alles wat ze tegen komen. Vogels en insecten.

Vogels en insecten en de sprinkhanen

Deze schadelijke insecten hebben voelsprieten, vleugels en hele lange achterpoten. Een sprinkhaan kan hele grote sprongen maken wel twintig keer zijn eigen lichaam. Veldsprinkhanen eten bladeren, maar treksprinkhanen verwoesten te velde gestaande gewassen. Veel mannetjes tsjirpen door met hun achterpoten over hun vleugels te strijken. Vogels en insecten.

 Vogels en insecten en de vliegen

Vliegen zijn insecten met vleugels. Ze zijn één van de grootste insecten groepen op de wereld, met de zevenhonderd vijftigduizend verschillende soorten. Ze hebben twee paar vleugels één paar voorvleugels om te vliegen en één paar achtervleugels om in de lucht te blijven en hun evenwicht te houden. Veel vliegen zijn gevaarlijk. Ze brengen dodelijke ziekten over zoals cholera en dysenterie. Ze pikken ziekte kiemen op uit mest en rottend voedsel en nemen ze mee in onze huizen waar ze ze achterlaten op vers voedsel. sommige vliegen steken en voeden zich met dierlijk bloed. Paardenvliegen en horzels vallen in hele zwermen paarden en koeien aan. tseetseevliegen, een soort uit tropisch Afrika en Zuid – Arabië, verspreiden de slaapziekte onder de mensen. Aasvliegen leggen hun eitjes in open huidwonden van dieren. De ui de eitjes komende maden vreten zich in het vlees en richten veel schade voor dat beest aan. Vogels en insecten .

Nog meer insecten zoals de parasiet, de termiet, de vlinder, de vlo en natuurlijk zijn er nog veel meer.
er bestaan veel verschillende soorten vogels en insecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *